Компанія «МакКепітал» здійснює практичну діяльність по оцінці:

  • Об’єктів в матеріальній формі:

1. Нерухомості

2. Машин та обладнання

3. Автотранспортних і судноплавних засобів

4. Літальних апаратів

5. Рухомих речей, крім таких, що віднесенні до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність

  • Цілісних майнових комплексів
  • Паїв, цінних паперів
  • Майнових прав і нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності

Пріоритетними напрямами оціночної діяльності компанії є:

  • Оцінка майна підприємств для цілей формування фінансової звітності, відповідно до вимог МСФО, П(с) БУ
  • Оцінка майна і бізнесу для прийняття інвестиційних та управлінських рішень
  • Оцінка майна підприємств для визначення вартості і прибутковості інвестиційного проекту в процесі обґрунтування бізнес-плану
  • Оцінка для формування ціни купівлі-продажу майна, підприємства або його частки
  • Оцінка бізнесу при ліквідації або реорганізації компанії