Незалежна оцінка

Компанія «МакКепітал» здійснює практичну діяльність по оцінці:

 • Об’єктів в матеріальній формі:

1. Нерухомості

2. Машин та обладнання

3. Автотранспортних і судноплавних засобів

4. Літальних апаратів

5. Рухомих речей, крім таких, що віднесенні до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність

 • Цілісних майнових комплексів
 • Паїв, цінних паперів
 • Майнових прав і нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності

Пріоритетними напрямами оціночної діяльності компанії є:

 • Оцінка майна підприємств для цілей формування фінансової звітності, відповідно до вимог МСФО, П(с) БУ
 • Оцінка майна і бізнесу для прийняття інвестиційних та управлінських рішень
 • Оцінка майна підприємств для визначення вартості і прибутковості інвестиційного проекту в процесі обґрунтування бізнес-плану
 • Оцінка для формування ціни купівлі-продажу майна, підприємства або його частки
 • Оцінка бізнесу при ліквідації або реорганізації компанії
Консалтинг
 • Інвестиційний консалтинг (техніко-економічне обґрунтування проекту, бізнес-план, інвестиційний меморандум)
 • Управлінський консалтинг в області обліку і ефективного управління активами підприємства
Дью Дилидженс
 • Фінансовий (Financial) Due Diligence – це глибокий і усебічний фінансовий аналіз об’єкту бізнесу, спрямований на точне визначення міри рентабельності потенційного придбання
 • Ринковий (Market) Due Diligence – це детальне, повне дослідження положення об’єкту на ринку. Процедура полягає в оцінці розвитку виробництва і технологій, порівняльному аналізі підприємства і конкуруючих організацій, а також визначенні перспектив компанії
 • Операційний (Operational) і технічний (Technical) Due Diligence – що включають вивчення технічної бази і виробничих можливостей підприємства